Tehnologija na kojoj je zasnovan fiskalni sistem u Srbiji je zastarela. Nakon 17 godina vreme je da se sistem unapredi novim tehničkim rešenjima. Nova eFiskalizacija je proces digitalizacije starog sistema fiskalizacije koji podrazumeva potpuno izbacivanje iz upotrebe klasične fisklane kase i uvođenje novih softverskih i elektronskih rešenja. Na taj način se u mnogome olakšava poslovanje, ali dolaze i novi izazovi koje je neophodno savladati kako bi se prilagodili novom sistemu.

eFiskalizacija

eFiskalizacija znači korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom, a informacije o svakoj transakciji će se prosleđivati Poreskoj upravi u realnom vremenu. QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Sve elemente fiskalnog uređaja mora da odobri Poreska uprava.
Ti elementi su procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR) i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR).
Novi model fiskalizacije podrazumeva i korišćenje bezbednosnog elementa što poslovanje čini sigurnijim.

Bezbedonosni element


Bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji izdaje Poreska uprava obvezniku fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije mora da poseduje bezbednosni element jer je dužan da ga koristi za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. Račun izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa se ne može smatrati fiskalnim računom.
Bezbednosni element je personalizovan za obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju. Neovlašćeno lice ne može koristiti bezbednosni element, u drugom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, tj. u okviru neodgovarajućeg elektronskog fiskalnog uređaja.

Zašto baš mi?


S obzirom da naše rešenje dolazi znatno kasnije u odnosu na zvaničan početak primene novog Zakona o eFiskalizaciji, imali smo vremena da detaljno ispratimo probleme koji su se javljali u praksi i eliminišemo ih, stoga vam garantujemo da će naše rešenje makar malo olakšati poslovanje!